Yxskaft, hickory Släggskaft, hickory Hammarskaft, hickory