SMEDBERGS (Bröd. Smedberg AB) registrerades år 1963, men grundades redan 1910 av de nuvarande ägarnas farfar E.A. Carlsson (Vagn- o. Snickerifabrik). Tillverkningen har sedan starten varit inriktad på träsvarveri. Under de senaste 70 åren har 95% av tillverkningen utgjorts av två produktgrupper, kopiersvarvade Verktygsskaft och Möbeldetaljer.

 

Denna bild är en gammal reklamprodukt i form av läskpapper som delades ut på 50-talet.